............حــسبی اللــّـــهـ............
 آهای یــارو..

ببخشید که فهمِ مـا درحدّ نفهمــی شما نیس.

.
.
.

مگــه چند دفه بدنیــا میام که اینهمه میمیرم؟؟؟


داستــان چیـه؟.   زندگیــمون شده مثـه یه بچـه، 
 که مادرش هم میزنـه...هم میگـه گریـــــه نکن.

./././././././././././././././.

مـادر..
به یقین رسیده ام...

این دنیا ارزش دردهایت را نداشتـــ.

_______________ .___________ ._________________

تو دهنمون کلــی حرف هست.
ولی میدونی که ؛با دهن پر نمیشه حــرف زد...

____________–_—___________


کل عمرمونو دپرس بودیم.

تو اعلامیمون مینویسن >شادروان<


]]]]]]]]]]]]]]]]]]]][[[[[[[[[[[[[[[[[[[


حــــرفی واسه گفتن نــدارم.,

هرچند_____________________

 اینم کلی حرفه.
دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392 23:57 |- تبســـ ـــ ـــم -|


زنـده بودن حرکتـیست افقـی از  گهـواره تاگـور.

زندگـی کردن حرکتیسـت عمـودی از زمیـن تاآسمـون.
/
  /
    /
      /
خـــدایــــــــــــــــــــــــــــآ؛
مــن اگر بـاتو بـدباشـم   ،.


تــورا بنــــده های خـــــــــــوب بسیآراســـت.

ولــی اگر تـوبامـن مدارا نکـــــــنی ؛           
مــرا خــــدای دیگـر کجــــاســـــــــــــت؟_______________ 
یکـــ نفر بودنـم نشــان از تنهــائیـم نیستـ.

یکــــــــــــــــــــــــ نفرم؛

چــــون خـدا برای مـن کافیستــــــــــــــــ*
.
.
.
ماامده ایم زندگی کنیم تاقیمت پیداکنیم

نه به هرقیمتی زندگی کنیم.

زندگی ما،

مانند یخ فروشی است که پرسیدند:
فروختی?

گفت:نه....
اماتمام شد__________
.
.
.
.
به بعضیـا بیاین بگیــم:

مهم اینه کـه خوشگـل نیستی،

خوشگــل اینه که مهــم نیستی.

دوشنبه بیست و نهم مهر 1392 23:31 |- تبســـ ـــ ـــم -|عنــوان زدم شایـددیگه نیــام...؟...!

اونوقــت یـآرو پیـام داده 

وآآآآی ! چـه وب خوشملـی دالی! به منـم سربزن تبادل لینـک کنیم.

:|

بخورمت...؟...!عـــ ّ ـــجــَـَـَـَـَب.

.

.

.

بعضیا همچین زیر چشمشونو سیــاه میکنن 

انگـآر تو امتحان میــاد.

:/:

بعضـی اوقات سر امتحان که میشینم،

فکــ میکنم آمریکاام.

آخــه هیچ  غلطی نمیتونم بکــنم.


جمعه یکم شهریور 1392 20:27 |- تبســـ ـــ ـــم -|


خوابیـم اما ،

خواب مـا کاـــبوس بیداریســـــــــــــــــت.

                               .                                 .
                                       .                 .
.
،؛ .........THE  End


 ▬سـرزمـیـن مــادریِ مــن …

 … تـیــمــارســتـانـی سـٺ هـفـتـّـاد و چـنـــد مـیـلـیــونــی …


.
.
.

خــدایــا


خـودمونیـم

__این تــن بمیـره__

ایـن ضربه هـایی که بهـ من خورد،

چنـد امتیـازی بود؟!........،

.
.
.
>»«<
.
.
.

...------ خــدآ-------...

مــنو؛

__به حـــآلِ مــن______...

رهـا نکن.

دوشنبه چهاردهم مرداد 1392 3:1 |- تبســـ ـــ ـــم -|

هیـچوقتـ زنــارودست کـم نگیـریم...

اونــا تنهـآ موجـوداتیـن که از یه بچــه ،مــــــــــّرد میسازن؛

واز یـه مــــــَـــرد،یه بچـــه

......

؛

......

خـدایــآمنوببخـش؛

بگــوخـــــــــــــب.حـال و احـوآلـم عـالیسـت.

هرروز گـآوم میـزایـد ولـی؛

مـرغـم تخـم نمیـگذارد.

.

.

فرق ءادمىزاد با ءادمىزاد..


تنها انسان بودنشان است.

.

.

.


رفتارتـان را طــوری تنـظیم کنیـد 

کهـ تـاوانـش را عمـه یـتان پس نـدهـد.

.

.

.

نیــازی به مخـاطب خــآص نـدارمـ.

همیـن مخـاطبان عــآم مـرا بیـچــآ...ره میـکننـد.

.

خــدآ...

یــه آمـــار بگـیر چـقد گــناه کــردیـم.

اَز دســتم در رفــته

..،..

بــعضـی وقــتا بــاید به افـکارتـ بگـی:

خفــه خـون بگــیر.ازرا ءیـــل.

بــا مـن دوسـتـ بــاش.

تـــا کـی منــت کـشـی کنـمـ ؟.بـــه احـترام مــرگـــ احـساساتم؛

ســیـــآه پـوش شـدم.

.

ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿ

.

هیــچکس نفـهمیـد پـدر سیـگار میـکشید

تــا دردهـــآیش بجـای چشـم 

از گــلویش بیرون بیــایـد.

.

.

تـرس من از مـردن و  رفــتن به آن دنیـا نیست.

از دیدن دوبـار ه این آدمــهاست.

جمعه هفتم تیر 1392 0:29 |- تبســـ ـــ ـــم -|

اینجــا؛

تاســیاه نپوشی باور نمیکنند

چیزی را ازدست داده ای.

.
.
.

هی دختری که چشو گوشت بستس.

حیف نیس این دوست داشتنای صادقانه مادرتو

به قربون صدقه های کـآذب چندتا پاپـتی ترجیح بدی؟

...

یکی میگفــ ما خودمون به مردا بهــآ میدیم.

وگرنه انقد توهمــا بالا نمیــزد.
.
.
.
سگــ بودنم ربطی به توهم نداره

سگـمـ، تا گرگا جای گوسفند قورتم ندن.
.
.
بعضی وقتا باید به افکارتـــ بگی:

خفه خون بگیـر.
انسانیــت رفتهـ کمـآ.

براش دعــآ کنیم برگردهـ...ـ.


_____

وقتی سایه ها بوی آدم نمیدن همون بهتر سایه ای بالا سرت نباشه،عارع.
.
.
.

همیشه این صداها ی بیش از حـد اوج و گوش خراش نیستن که گوش آدم و کر میکنن،

گــآهـی وقتا اون سکوتـ مطلقهــ

کرِت میکنهـ.


______


 در مقابل رفتار بعضی زمینیا هیچ حرفی  واسه گفتن ندارم،

فقط سرمو به نشونه تاسف به چپــ و راستـ تکون میدمـ.
.
.
.
دلـــم عجیب گریهـ میخواهدو 

یک بغــ ـل خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدآ
.
.
.
خلوتم صحــنه سازشد.

وقتی در کنج دیوار ، در باریکی کوچــهـ، فارق از دنـــیا،به آسمآن خــدآ مینگریستم و

پسر جوانی برای صفحه اول  روزنامهــ عکس تصادفی از من گرفتـ.
به اونایــی که اّ دماغ فیلو اعضــای دیگش افتادن یه نکته مختصرو مفیـد عرض میکنم.

هرکی هستی (مودبانه بگم) واسه اولیات باش؛ مهم چیه؟ مهم اینه که به ما نمیخوری.

................؛................

سن واقعــی آدما تو شناسنامشون نیس.

تو تجربشونهـ.

بعضیــا قدرت درکشون تو اینجورمساءل زیرخط فهــمه.دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 15:26 |- تبســـ ـــ ـــم -|

ϰ-†нêmê§